Writing

 1. De “International Patient Summary”, Kankerregistratie en mCode en Klinische genetica op de HL7 WGM Atlanta , HL7 Highlights nummer 16, januari 2020. Ook op deze blog te vinden.
 2. Blockchain in de zorg is grootste hype sinds uitvinding van Internet , Smarthealth, 10-1-2018. Waarom blockchain geen revolutie in de zorg gaat ontketenen.
 3. Persoonlijk GezondheidsDossier? Klinkt mooier dan het is! , Smarthealth / Trendition, 6-4-2016. Persoonlijke gezondheidsdossiers versus patiëntportalen.
 4. Zijn standaarden in de zorg wel zo’n goed idee?, Smarthealth / Trendition, 8-3-2016. Een kritische blik op standaarden: wanneer wel en wanneer niet.
 5. Inzage patiëntendossier roept interessante vragen op, Smarthealth / Trendition, 23-2-2016. De patiënt kan wel inzage in het dossier krijgen, maar levert dat ook inzicht op?
 6. Over oneisen en nonwensen, Computable 23-4-2012.  Over requirements-analyse, en daarbij veel gemaakte fouten.
 7. Maak een einde aan het aanbestedingsdrama , Computable 19-4-2012. Over de moeilijkheden die de aanbestedingen op kunnen leveren.
 8. Informatie-uitwisseling in de zorg: hoe nu verder? ICT Zorg Magazine, Jaargang 12, nr. 4, augustus 2011. Over ontwikkelingen in Zorg & ICT in Nederland.
 9. Luister niet naar de gebruiker, Computable 30-5-2011. Een prikkelende presentatie die een aantal vooropgezette ideeën over automatiseren onderuit haalt. Pleidooi voor innovatief denken en vernieuwing.
 10. Nobody Needs Reliable Messaging, InfoQ. Explaining why reliability belongs in the business layer, and reliable messaging is not needed with properly designed business logic.
 11. Wat is er mis met XML? (slightly revised from:) <ELEMENT, Juli 2008, Een uiteenzetting van de vele tekortkomingen en gebreken van XML
 12. Axioms of Versioning Balisage 2008 Proceedings, August 2008Formal framework for reasoning on versioning vocabularies
 13. “XML is dood”, <!ELEMENT, April 2008Congresverslag XML 2007 in Boston
 14. A Smoother Change to Version 2.0, XML.COM, April 2007A design pattern that makes a version transition much easier, and that is both more powerful and simpler than SOAP-style “mustUnderstand” semantics.
 15. Semantiek in de keten<!ELEMENT, blad van de XML User Group Holland, juni 2005, Vergelijking van de methoden die gebruikt worden voor het ontwikkelen van vocabulaires voor uitwisseling in de gezondheidszorgketen (NICTIZ), de strafrechtketen (ePV), de werk- en inkomenketen (SUWI) en de financiële verslaglegging (XBRL-NTP).
 16. XTech 2006 en Building Web 2.0, Verslag van XTech 2006 in <!ELEMENT, blad van de XML User Group Holland, juni 2006
 17. Implementing Web Services for Healthcare – Lessons & Pitfalls, XTech 2005, May 2005 (English)Healthcare in the Netherlands is moving rapidly towards XML data exchange over the Internet. This presentation discussion the application of web services, and specifically SOAP and WSDL to a large, complex, real-life environment.
 18. Web Services in de Praktijk (deel 2), <!ELEMENT, juni 2005Vervolg op het onderstaande artikel.
 19. Web Services in de Praktijk (deel 1), <!ELEMENT, blad van de XML User Group Holland, maart 2005Gaat het nu eindelijk wat worden met Web Services? Na een over-hyped begin en een lange startfase beginnen echte implementaties te draaien, of staan op de rol. Ook komen lang ontbrekende standaarden voor beveiliging en betrouwbaarheid binnen bereik. Bij NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) zijn standaarden opgesteld om in de zorgsector met behulp van web services te communiceren. In een tweetal artikelen wordt de huidige stand van zaken in kaart gebracht: eerst wordt, aan de hand van de NICTIZ-praktijkcasus, de basis van Web Services besproken: SOAP en WSDL.
 20. Reference as Social Interaction, In 1988 I graduated cum laude on a thesis in Philosophy. This is a translation of the original chapter 5, my own account of the reference of nouns. It has lead me to believe computers will never ever master language in any significant way unless they learn to perceive the outer world and interact with humans. Most of it is a rather straightforward translation of the 1988 work. A short look into my intellectual past for those interested.
 21. Using Topic Maps to Extend Relational Databases, XML.COM, March 5, 2003 (English)Relational databases are great for storing structured data which conforms to a well-defined relational database schema. They are not so good at storing information that does not conform to such a schema. Topic Maps provide a very flexible and robust way to add arbitrary data to a relational databases at runtime.Sample MS-Access database
 22. Structuring Scope, A short paper which explores the notion of structured scope. Published on this website only.
 23. Survey of Actual Scope Use in Topic Maps, A short survey I conducted when I wanted to know how scope is actually used in Topic Maps. Published on this website only.
 24. Business Maps: Topic Maps Go B2B!, XML.COM, August 21, 2002 (English)Article based on my presentation given at XML Europe 2002. Topic Maps are an excellent vehicle to store the information in B2B-mappings for reuse. This are ‘Business Maps’: portable, reusable mappings. The article contains some Topic Map fragments in XTM. See also “What is ‘is’?” beneath.Business Map resources
 25. What is ‘is’, Presentation given at XML 2001 in Orlando, Florida on interoperability between B2B-vocabularies. The presentation starts with a philosophical introduction on reference, based on the work of Frege and Wittgenstein. Next the consequences on IT are sketched and current approaches to B2B interoperability. Finally I make a proposal for an improvement: we need to store the knowledge in mappings for later reuse.
 26. De knellende kinderschoenen van XML – Voor B2B e-commerce is keuze middleware van cruciaal belang, Computable nr. 43, 27 oktober 2000 (Dutch)Voor e-commerce is middleware van groot belang. Er ontstaat een nieuwe categorie middleware gebaseerd op XML en gericht op B2B-communicatie over het Internet. Dit artikel geeft een overzicht van wat dergelijke middleware moet doen en de positie van de belangrijkste leveranciers.
 27. Opkomst en ondergang van een acroniem – Wildgroei in XML-vocabulaires schreeuwt om afstemming, Computable nr. 41, 13 oktober 2000XML-vocabulaires voor B2B e-commerce ontstaan aan de lopende band. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste standaarden en geeft aan welke problemen deze vocabulaires adresseren. Ook wordt de relatie met andere technologieën als repositories gelegd.
 28. XML, het Esperanto van het Internet – ‘Taal der talen’ legt basis voor succesvolle e-handel , Computable nr. 49, 10 december 1999Een inleiding op XML en verwante standaarden zoals XSL en Schema. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden van XML als opvolger EDI voor digitale communicatie tussen bedrijven. Het eerste overzichtsartikel over XML in de algemene Nederlandse IT-vakpers