mednltest2

Recent ontwikkelde MRI-technieken zoals Diffusion Tensor Imaging (DTI), arterial spin labeling (ASL), en resting state functionele MRI (fMRI) hebben geen plaats in de reguliere diagnostiek van cognitieve stoornissen.

Verricht bij verdenking op de ziekte van Creutzfeld-Jacob een DWI (Diffusion Weighted Imaging)-MRI.

Verricht bij verdenking op vasculaire dementie of frontotemporale dementie beeldvorming (bijvoorbeeld MRI) met het oog op de geldende criteria voor deze aandoeningen (zie 3.2, classicicatie-criteria).