Datasets en zibs mappen

De gegevensuitwisseling in de Nederlandse zorg wordt steeds meer gebaseerd op zibs, bijvoorbeeld in de Basisgegevensset Zorg en MedMij. Maar modelleren van gegevens in een specifieke sector, zoals JGZ, Geboortezorg of eOverdracht, gebeurt met datasets in ART-DECOR. Zibs zijn bouwstenen: componenten als naam, adres, medicatie die in meerdere contexten hergebruikt kunnen worden. Datasets zijn (hiërarchische) lijsten van informatie zoals zorgverleners die in een bepaalde context gebruiken. Zibs zijn dus contextloos tot ze gebruikt worden in een bepaalde use case.

Om zibs en datasets te combineren kunnen zibs “geërfd” worden in een dataset: een techniek waarop ik niet inga. Een andere aanpak is mappen: aangeven waar een element uit een dataset overeenkomt met een zib attribuut. Voor mapping is een eenvoudig tool beschikbaar: de ZIB mapper. De opzet en ideeën achter de ZIB mapper komen van gesprekken die ik met Linda Mook gevoerd heb, en hebben we het eerst uitgeprobeerd in een oncologie project.

Een voorbeeld van een mapping is te zien op het demo project. Elementen uit de dataset kunnen simpel een-op-een (waar van toepassing) op zibs gemapt worden: element gewicht op zib “Lichaamsgewicht”, BSN op Patient.Identificatienummer et cetera.  Maar een complexere mapping is ook mogelijk, bijvoorbeeld bij Probleem.

Hier is een beoordeling van gewicht gekoppeld aan de zib Probleem. Er wordt bovendien aangegeven dat Probleem.ProbleemType altijd “Diagnose” is. In de zib kan het type ook een klacht, symptoom etc. zijn. In deze context wordt dus aangegeven dat het altijd om een diagnose gaat. Van de status van het probleem wordt gezegd dat deze in deze context altijd “Actueel” is. En de ProbleemNaam is de waarde uit de valueSet die bij het concept hoort: dat kan dus “Normaal gewicht”, “Obesitas” etc. zijn. Daar waar de zib Probleem heel veel waarden uit o.a. ICD-10, Snomed CT etc. toestaat, zijn hier maar 4 codes (uit Snomed CT) toegestaan. En van twee items uit Probleem, lateraliteit en anatomische locatie, wordt gesteld dat ze niet van toepassing zijn (NP = not present). Overgewicht is immers niet gebonden aan een specifieke locatie of zijde. Met dit soort informatie kan de ontwerper van een UI er dus voor zorgen dat de zorgverlener irrelevante gegevens niet te zien krijgt, en vaste waarden vooringevuld zijn, zodat de registratie alleen voor de echte in te voeren waarden gebeurt.

Mapping legt dus relaties tussen een dataset en zibs, en brengt context aan. In de mappingtool kan dit met een eenvoudige UI ingevoerd worden.

(Let wel: voor het gebruik van het mappingtool moet een DECOR beheerder op de juiste manier een “Community” aanmaken in ART-DECOR.) Voor de technisch geïnteresseerden is de hele zibmapper te zien op Github.

De zibmapper is een simpel hulpmiddel, en voor complexe projecten misschien te eenvoudig. Maar voor een snelle mapping van zibs op een dataset is het nu al direct in te zetten, zonder veel overhead.

 

 

 

Code Generation Strategies for ART DECOR

Last time I wrote about code generation using ART DECOR. This time we’ll look a some more code generation, and then consider various strategies for code generation.

In the previous post we saw how to generate HTML for a user interface for a transaction in ART DECOR. We can do the same for database code.

SQL

  --DROP TABLE vs_measured_by CASCADE;
  CREATE TABLE vs_measured_by (
    vs_measured_by_id int NOT NULL PRIMARY KEY,
    code varchar(255) NOT NULL,
    codeSystem varchar(255) NOT NULL,
    displayName varchar(255) NOT NULL
    );
    
  INSERT INTO vs_measured_by (vs_measured_by_id, code, codeSystem, displayName)
  VALUES (1, 'P', '2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1', 'Patient');
    
  INSERT INTO vs_measured_by (vs_measured_by_id, code, codeSystem, displayName)
  VALUES (2, 'T', '2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1', 'Home care provider');
    
  INSERT INTO vs_measured_by (vs_measured_by_id, code, codeSystem, displayName)
  VALUES (3, 'H', '2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1', 'GP');
    
  INSERT INTO vs_measured_by (vs_measured_by_id, code, codeSystem, displayName)
  VALUES (4, 'M', '2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1', 'Personal network');
    
  --DROP TABLE measurement_message CASCADE;
  CREATE TABLE measurement_message (
     measurement_message_id int NOT NULL PRIMARY KEY
    );
    
  --DROP TABLE measurement CASCADE;
  CREATE TABLE measurement (
     measurement_id int NOT NULL PRIMARY KEY
    , measurement_message_id int NOT NULL REFERENCES measurement_message(measurement_message_id)
    , weight float
    , weight_unit char(96) NOT NULL
    , weight_gain boolean
    , length float
    , length_unit char(96)
    , datetime timestamp
    , measured_by int REFERENCES vs_measured_by(vs_measured_by_id)
    , comments varchar(255)    
  );
  
  --DROP TABLE weight_gain_data CASCADE;
  CREATE TABLE weight_gain_data (
     weight_gain_data_id int NOT NULL PRIMARY KEY
    , measurement_id int NOT NULL REFERENCES measurement(measurement_id)
    , size_weight_gain float
    , size_weight_gain_unit char(96)
    , cause_weight_gain varchar(255)    
  );
  
  --DROP TABLE person CASCADE;
  CREATE TABLE person (
     person_id int NOT NULL PRIMARY KEY
    , measurement_message_id int NOT NULL REFERENCES measurement_message(measurement_message_id)
    , name varchar(255) NOT NULL
    , bsn varchar(255) NOT NULL
    , date_of_birth varchar(255)
    , number_of_children varchar(255)    
  );

XSL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" exclude-result-prefixes="xs" version="2.0" >
  
  <xsl:output method="text" indent="no"/>
  
  <xsl:template match="/">
    <xsl:apply-templates select="//valueSet"/>
    <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
  </xsl:template>
  
  <xsl:template match="dataset">
  --DROP TABLE <xsl:value-of select="@shortName"/> CASCADE;
  CREATE TABLE <xsl:value-of select="@shortName"/> (
     <xsl:value-of select="@shortName"/>_id int NOT NULL PRIMARY KEY
    );
    <xsl:apply-templates/>    
  </xsl:template>

  <xsl:template match="concept[@type='group']">
  --DROP TABLE <xsl:value-of select="implementation/@shortName"/> CASCADE;
  CREATE TABLE <xsl:value-of select="implementation/@shortName"/> (
     <xsl:value-of select="implementation/@shortName"/>_id int NOT NULL PRIMARY KEY
    <xsl:if test="local-name(..) = 'dataset'">, <xsl:value-of select="../@shortName"/>_id int NOT NULL REFERENCES <xsl:value-of select="../@shortName"/>(<xsl:value-of select="../@shortName"/>_id)</xsl:if>
    <xsl:if test="local-name(..) = 'concept'">, <xsl:value-of select="../implementation/@shortName"/>_id int NOT NULL REFERENCES <xsl:value-of select="../implementation/@shortName"/>(<xsl:value-of select="../implementation/@shortName"/>_id)</xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="concept[@type='item']"/>    
  );
  <xsl:apply-templates select="concept[@type='group']"/>    
  </xsl:template>

  <xsl:template match="concept[@type='item']">
    , <xsl:value-of select="implementation/@shortName"/>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="valueDomain/@type='code'"> int REFERENCES <xsl:value-of select="translate(valueSet/@name, '-', '_')"/>(<xsl:value-of select="translate(valueSet/@name, '-', '_')"/>_id)</xsl:when>
      <xsl:when test="valueDomain/@type='boolean'"> boolean</xsl:when>
      <xsl:when test="valueDomain/@type='decimal'"> float</xsl:when>
      <xsl:when test="valueDomain/@type='datetime'"> timestamp</xsl:when>
      <xsl:when test="valueDomain/@type='quantity'"> float
    , <xsl:value-of select="implementation/@shortName"/>_unit char(96)</xsl:when>
      <xsl:otherwise> varchar(255)</xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:if test="@isMandatory='true'"> NOT NULL</xsl:if>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="valueSet">
  --DROP TABLE <xsl:value-of select="translate(@name, '-', '_')"/> CASCADE;
  CREATE TABLE <xsl:value-of select="translate(@name, '-', '_')"/> (
    <xsl:value-of select="translate(@name, '-', '_')"/>_id int NOT NULL PRIMARY KEY,
    code varchar(255) NOT NULL,
    codeSystem varchar(255) NOT NULL,
    displayName varchar(255) NOT NULL
    );
    <xsl:for-each select="conceptList/concept">
  INSERT INTO <xsl:value-of select="translate(../../@name, '-', '_')"/> (<xsl:value-of select="translate(../../@name, '-', '_')"/>_id, code, codeSystem, displayName)
  VALUES (<xsl:value-of select="@localId"/>, '<xsl:value-of select="@code"/>', '<xsl:value-of select="@codeSystem"/>', '<xsl:value-of select="name"/>');
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="@*|node()">
    <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XML

<dataset id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.1.1" effectiveDate="2012-05-30T11:32:36" statusCode="draft" versionLabel="" transactionId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.4.2" transactionEffectiveDate="2012-09-05T16:59:35" shortName="measurement_message"><!--
 This is a view of the transaction view of Measurement message containing DECOR specifications for a transaction or dataset in a single, hierarchical view. 
 All inheritances are resolved, for transactions the dataset is filtered for those concepts occurring in the transaction.
 Valuesets are contained within the concept for easy reference. 
 Xpaths are calculated on a best effort basis. The should be considered a starting point for application logic, not an endpoint. -->
  <name language="en-US">Measurement message</name>
  <desc language="en-US">Measurement message test</desc>
  <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="*" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.1" statusCode="cancelled" effectiveDate="2012-05-30T11:32:36" type="group">
    <name language="en-US">Measurement</name>
    <desc language="en-US">Measurement of body weight on a specific date</desc>
    <implementation shortName="measurement">
      <templateLocation></templateLocation>
    </implementation>
    <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.3" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Weight</name>
      <desc language="en-US">Weight measurement</desc>
      <implementation shortName="weight">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="quantity">
        <property unit="kg" minInclude="25" maxInclude="240"></property>
      </valueDomain>
      <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.3" code="27113001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Body weight"></terminologyAssociation>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.13" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Weight gain</name>
      <desc language="en-US">Is there a weight gain?</desc>
      <implementation shortName="weight_gain">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="boolean"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" conformance="C" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.18" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="group">
      <name language="en-US">Weight gain data</name>
      <desc language="en-US">Weight gain data</desc>
      <implementation shortName="weight_gain_data">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <condition minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true">Bij gewichtstoename</condition>
      <condition minimumMultiplicity="" maximumMultiplicity="" conformance="NP" isMandatory=""></condition>
      <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.19" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
        <name language="en-US">Size weight gain</name>
        <desc language="en-US"></desc>
        <implementation shortName="size_weight_gain">
          <templateLocation></templateLocation>
        </implementation>
        <valueDomain type="quantity">
          <property unit="gram"></property>
        </valueDomain>
      </concept>
      <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.20" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
        <name language="en-US">Cause weight gain</name>
        <desc language="en-US"></desc>
        <implementation shortName="cause_weight_gain">
          <templateLocation></templateLocation>
        </implementation>
        <valueDomain type="string"></valueDomain>
      </concept>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.15" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Length</name>
      <desc language="en-US">Body length</desc>
      <implementation shortName="length">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="quantity">
        <property unit="m" minInclude="0" maxInclude="3" fractionDigits="2"></property>
        <property unit="cm" minInclude="0" maxInclude="300" fractionDigits="0!"></property>
      </valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.2" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Datetime</name>
      <desc language="en-US">Date of the measurement</desc>
      <implementation shortName="datetime">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="datetime"></valueDomain>
      <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.2" code="DM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.2" displayName="Datum meting"></terminologyAssociation>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Measured by</name>
      <desc language="en-US">Person who performed the measurement</desc>
      <implementation shortName="measured_by">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="code">
        <conceptList id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.0">
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.1">
            <name language="en-US">Patient</name>
          </concept>
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.2">
            <name language="en-US">Home care provider</name>
          </concept>
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.3">
            <name language="en-US">GP</name>
          </concept>
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.4">
            <name language="en-US">Personal network</name>
          </concept>
        </conceptList>
      </valueDomain>
      <valueSet id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.11.5" effectiveDate="2012-07-25T15:22:56" name="demo1-meting-door" displayName="demo1-meting-door" statusCode="draft">
        <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.0" valueSet="demo1-meting-door"></terminologyAssociation>
        <conceptList id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.0">
          <concept localId="1" code="P" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Patiënt" level="0" type="A">
            <name language="en-US">Patient</name>
          </concept>
          <concept localId="2" code="T" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Thuiszorg" level="0" type="S">
            <name language="en-US">Home care provider</name>
          </concept>
          <concept localId="3" code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Huisarts" level="0" type="D">
            <name language="en-US">GP</name>
          </concept>
          <concept localId="4" code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Family care" level="0" type="L">
            <name language="en-US">Personal network</name>
          </concept>
        </conceptList>
      </valueSet>
      <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5" code="MD" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.2" displayName="Meting door"></terminologyAssociation>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="*" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.17" statusCode="cancelled" effectiveDate="2012-09-09T16:06:28" type="item">
      <name language="en-US">Comments</name>
      <desc language="en-US"></desc>
      <implementation shortName="comments">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="text"></valueDomain>
    </concept>
  </concept>
  <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.6" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="group">
    <name language="en-US">Person</name>
    <desc language="en-US">Person</desc>
    <implementation shortName="person">
      <templateLocation></templateLocation>
    </implementation>
    <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.4" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">Name</name>
      <desc language="en-US">Name of the person</desc>
      <implementation shortName="name">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="complex"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.7" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">BSN</name>
      <desc language="en-US">Dutch Social Security Number</desc>
      <implementation shortName="bsn">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="identifier"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.8" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">Date of birth</name>
      <desc language="en-US">Date of birth of the person</desc>
      <implementation shortName="date_of_birth">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="date"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.14" statusCode="deprecated" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">Number of children</name>
      <desc language="en-US">Number of children</desc>
      <implementation shortName="number_of_children">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="count"></valueDomain>
    </concept>
  </concept>
</dataset>

Like in the HTML generation, the XSLT used to generate the code operates on the output of RetrieveTransaction, and is rather small itself. And, like before, this is not a complete code generator yet: not all datatypes are included etc., so only use this as the start for your own code generators. This generated SQL (tested on PostgreSQL) implements the following database model:

 ada-codegen-dbEach concept group becomes a table, value sets (vs-measured-by) get their own table, which is populated by the rows in the value set.

vs-table

If we hook up some middleware, which can be pretty generic, the middleware, the HTML UI and the database would be a complete application.

Some caveats for real-world usage:

 1. It’s probably better to derive the SQL datatypes from the HL7v3 datatypes in RetrieveTransaction (only possible when HL7v3 is the target, and specs are complete). For more information on generating SQL from HL7v3 datatypes, see RIMBAA_MGRID_HL7v3_Datatypes.pdf for a thorough approach.
 2. Value sets here get their own table. Another approach is to have one table for all value sets, with extra columns for value set name or id. Take care: the approach I’ve chosen uses artificial primary keys in de value set table (with values 1, 2, 3…). This works well for a single version, but what’s constant over several versions of a message is the combination of code and codeSystem. So if you follow my approach, make sure to keep the primary keys constant over time.
 3. I simply generated a separate table for each concept group. It’s easy to improve over that approach: groups which are 0..1 or 1..1 do not need their own table. Basically, the generated database is split in more tables than necessary.

The next question is what the best strategies for code generation along the lines I’ve sketched are. Of course it’s possible to generate an entire application, but that would be suboptimal. ART DECOR (usually, not necessarily) models interchange, so messaging between applications, and not static information models. The requirements for a database are as a rule not covered by interchange models. So while this approach is possible, it would probably need an augmented underlying model.

A better approach is to use code generation as a messaging layer between your own application and the outside world. Parse incoming messages and store them in temporary tables. RetrieveTransaction already contains XPath expressions which point to the right locations in the incoming XML (not 100% complete though, so use as a starting point). Then populate your own DB from the temporary tables, and empty the latter.

strategy-1

This is a very flexible model: when there is a new version of the messaging standard, simply re-generate the insulating layer with generated tables. This will enable you to read new messages without too much ado. The conversion to the proprietary DB will need some updating, of course: there is a new version of the message, so things will have changed. Still, the prorietary DB will be insulated from many changes to the messaging format itself, and the logic which needs updating will be minimized.

Another strategy is to use code generation to generate form parts which do not have corresponding fields in your own database. Such a strategy would involve:

 • generate an HTML form from RetrieveTransaction;
 • prepopulate the form with all the data which already is in your own database;
 • present the form to the user (embedded within your own application);
 • have the user complete the information which is not in your database;
 • generate a message, and send it.

This strategy corresponds well to cases where for instance generic patient data are already in your database, but additional information is needed for some report which needs to be sent. Again, if a new version of the report and message is coming along, this approach ensures only minimal changes to the underlying logic.

Code generation is already used in many projects in the Netherlands, both to generate UI and database logic, as well as for data extraction. All in all, ART DECOR provides all the tools needed to leverage your applications with code generation, and thus implement exchanges in a quick and robust fashion.

Using ART DECOR for Code Generation

ART DECOR is a framework for capturing medical information requirements, mostly for the exchange of data in healthcare. In a short series of articles we will explore the benefits ART DECOR offers for implementers. (See the ART DECOR Factsheet for a short general introduction, or art-decor.org for detailed documentation on ART DECOR.) ART DECOR captures the data needs of healthcare professionals and patients in datasets and scenarios. ART DECOR does not only help healthcare professionals and IT architects to model medical data, it also offers a wealth of goodies for implementers, some easier to find than others.

Take a look at one of our demos, Measurements by Patient. This page, the ProjectIndex gives access to most resources available for developers. Look for instance at the Vital Sign Result valueset from the Vital Signs Demo. It’s also available in XML and CSV, for easier importing into an application. But let’s look further, to the main transaction from the first demo, the Measurement Message. Most of the data needed for an application is in there: field names, data types, code lists, cardinality, help text (description). This data is also available as XML, and this is an ideal hook for code generation. This XML version of RetrieveTransaction contains even more in the <implementation> element, which contains an XML- or SQL-friendly name (shortName), as well as the HL7 datatype. RetrieveTransaction gathers all data from the dataset, transaction and valueSets, and combines those into a single view.

RT

There’s also detailed documentation for RetrieveTransaction. RetrieveTransaction thus contains almost everything that’s needed for code generation. In the example below, I’ve made a basic HTML code generator. This is just an example, if you wish to use is for real code generation, you will need to adapt it – only some datatypes are supported, the submit action doesn’t actually do anything etc. Later we’ll look at a more full-fledged code generator.

ToHtml

What is done here is just a simple XSL conversion from the RetrieveTransaction output to a HTML page. The XML tab contains the RetrieveTransaction output, the XSL tab the stylesheet which is the actual code generator, and the HTML tab the generated code. The Result tab shows the rendered HTML (it is a .png, since the HTML doesn’t render well in WordPress – here is the HTML Result page as HTML).

Result

Result

HTML

<html>
  <head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
   <title>Measurement message</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Measurement message</h1>
   <form name="editor" action="save" method="post">
     <table style="border-style: solid; border-width: 1px;">
      <tbody>
        <tr>
         <td>
           <table name="measurement" style="border-style: solid; border-width: 1px;">
            <tbody>
              <tr>
               <h2>Measurement</h2>
              </tr>
              <tr>
               <td>Weight: </td>
               <td><input name="weight" type="number" step="0.01">kg</td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Weight gain: </td>
               <td><input name="weight_gain" type="checkbox"></td>
              </tr>
              <tr>
               <td>
                 <table name="weight_gain_data" style="border-style: solid; border-width: 1px;">
                  <tbody>
                    <tr>
                     <h2>Weight gain data</h2>
                    </tr>
                    <tr>
                     <td>Size weight gain: </td>
                     <td><input name="size_weight_gain" type="number" step="0.01">gram</td>
                    </tr>
                    <tr>
                     <td>Cause weight gain: </td>
                     <td><input name="cause_weight_gain" type="text"></td>
                    </tr>
                  </tbody>
                 </table>
               </td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Length: </td>
               <td><input name="length" type="number" step="0.01">m</td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Datetime: </td>
               <td><input name="datetime" type="datetime-local"></td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Measured by: </td>
               <td><select>
                  <option value="1">Patient</option>
                  <option value="2">Home care provider</option>
                  <option value="3">GP</option>
                  <option value="4">Personal network</option></select></td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Comments: </td>
               <td><input name="comments" type="text"></td>
              </tr>
            </tbody>
           </table>
         </td>
        </tr>
        <tr>
         <td>
           <table name="person" style="border-style: solid; border-width: 1px;">
            <tbody>
              <tr>
               <h2>Person</h2>
              </tr>
              <tr>
               <td>Name: </td>
               <td><input name="name" type="text"></td>
              </tr>
              <tr>
               <td>BSN: </td>
               <td><input name="bsn" type="text"></td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Date of birth: </td>
               <td><input name="date_of_birth" type="text"></td>
              </tr>
              <tr>
               <td>Number of children: </td>
               <td><input name="number_of_children" type="text"></td>
              </tr>
            </tbody>
           </table>
         </td>
        </tr>
      </tbody>
     </table><input type="submit" value="Save"></form>
  </body>
</html>

XSL

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" exclude-result-prefixes="xs" version="2.0">

  <xsl:output method="html" indent="yes"/>

  <xsl:template match="dataset">
    <html>
      <head>
        <title>
          <xsl:value-of select="name"/>
        </title>
      </head>
      <body>
        <h1>
          <xsl:value-of select="name"/>
        </h1>
        <form name="editor" action="save" method="post">
          <table style="border-style: solid; border-width: 1px;">
            <tbody>
              <xsl:apply-templates/>
            </tbody>
          </table>
          <input type="submit" value="Save"/>
        </form>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="concept[@type='group']">
    <tr>
      <td>
        <table name="{implementation/@shortName}" style="border-style: solid; border-width: 1px;">
          <tbody>
            <tr>
              <h2>
                <xsl:value-of select="name"/>
              </h2>
            </tr>
            <xsl:apply-templates/>
          </tbody>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="concept[@type='item']">
    <tr>
      <td><xsl:value-of select="name"/>: </td>
      <td>
        <xsl:if test="valueDomain/@type!='code'">
          <input name="{implementation/@shortName}">
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="valueDomain/@type='boolean'"><xsl:attribute name="type">checkbox</xsl:attribute></xsl:when>
            <xsl:when test="valueDomain/@type='decimal'"><xsl:attribute name="type">number</xsl:attribute></xsl:when>
            <xsl:when test="valueDomain/@type='datetime'"><xsl:attribute name="type">datetime-local</xsl:attribute></xsl:when>
            <xsl:when test="valueDomain/@type='quantity'"><xsl:attribute name="type">number</xsl:attribute><xsl:attribute name="step">0.01</xsl:attribute> <xsl:value-of select="valueDomain/property[1]/@unit"/></xsl:when>
            <xsl:otherwise><xsl:attribute name="type">text</xsl:attribute></xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
          </input>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="valueDomain/@type='code'">
          <select>
            <xsl:for-each select="valueDomain/conceptList/concept">
              <option value="{tokenize(@id, '\.')[last()]}"><xsl:value-of select="name[1]"/></option>
            </xsl:for-each>
          </select>
        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="@*|node()">
    <xsl:apply-templates select="@*|node()"/>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

XML

<dataset id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.1.1" effectiveDate="2012-05-30T11:32:36" statusCode="draft" versionLabel="" transactionId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.4.2" transactionEffectiveDate="2012-09-05T16:59:35" shortName="measurement_message"><!--
 This is a view of the transaction view of Measurement message containing DECOR specifications for a transaction or dataset in a single, hierarchical view. 
 All inheritances are resolved, for transactions the dataset is filtered for those concepts occurring in the transaction.
 Valuesets are contained within the concept for easy reference. 
 Xpaths are calculated on a best effort basis. The should be considered a starting point for application logic, not an endpoint. -->
  <name language="en-US">Measurement message</name>
  <desc language="en-US">Measurement message test</desc>
  <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="*" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.1" statusCode="cancelled" effectiveDate="2012-05-30T11:32:36" type="group">
    <name language="en-US">Measurement</name>
    <desc language="en-US">Measurement of body weight on a specific date</desc>
    <implementation shortName="measurement">
      <templateLocation></templateLocation>
    </implementation>
    <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.3" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Weight</name>
      <desc language="en-US">Weight measurement</desc>
      <implementation shortName="weight">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="quantity">
        <property unit="kg" minInclude="25" maxInclude="240"></property>
      </valueDomain>
      <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.3" code="27113001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Body weight"></terminologyAssociation>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.13" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Weight gain</name>
      <desc language="en-US">Is there a weight gain?</desc>
      <implementation shortName="weight_gain">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="boolean"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" conformance="C" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.18" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="group">
      <name language="en-US">Weight gain data</name>
      <desc language="en-US">Weight gain data</desc>
      <implementation shortName="weight_gain_data">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <condition minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true">Bij gewichtstoename</condition>
      <condition minimumMultiplicity="" maximumMultiplicity="" conformance="NP" isMandatory=""></condition>
      <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.19" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
        <name language="en-US">Size weight gain</name>
        <desc language="en-US"></desc>
        <implementation shortName="size_weight_gain">
          <templateLocation></templateLocation>
        </implementation>
        <valueDomain type="quantity">
          <property unit="gram"></property>
        </valueDomain>
      </concept>
      <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.20" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
        <name language="en-US">Cause weight gain</name>
        <desc language="en-US"></desc>
        <implementation shortName="cause_weight_gain">
          <templateLocation></templateLocation>
        </implementation>
        <valueDomain type="string"></valueDomain>
      </concept>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.15" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Length</name>
      <desc language="en-US">Body length</desc>
      <implementation shortName="length">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="quantity">
        <property unit="m" minInclude="0" maxInclude="3" fractionDigits="2"></property>
        <property unit="cm" minInclude="0" maxInclude="300" fractionDigits="0!"></property>
      </valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.2" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Datetime</name>
      <desc language="en-US">Date of the measurement</desc>
      <implementation shortName="datetime">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="datetime"></valueDomain>
      <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.2" code="DM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.2" displayName="Datum meting"></terminologyAssociation>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5" statusCode="cancelled" effectiveDate="2011-01-28T00:00:00" type="item">
      <name language="en-US">Measured by</name>
      <desc language="en-US">Person who performed the measurement</desc>
      <implementation shortName="measured_by">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="code">
        <conceptList id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.0">
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.1">
            <name language="en-US">Patient</name>
          </concept>
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.2">
            <name language="en-US">Home care provider</name>
          </concept>
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.3">
            <name language="en-US">GP</name>
          </concept>
          <concept id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.4">
            <name language="en-US">Personal network</name>
          </concept>
        </conceptList>
      </valueDomain>
      <valueSet id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.11.5" effectiveDate="2012-07-25T15:22:56" name="demo1-meting-door" displayName="demo1-meting-door" statusCode="draft">
        <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.0" valueSet="demo1-meting-door"></terminologyAssociation>
        <conceptList id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5.0">
          <concept localId="1" code="P" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Patiënt" level="0" type="A">
            <name language="en-US">Patient</name>
          </concept>
          <concept localId="2" code="T" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Thuiszorg" level="0" type="S">
            <name language="en-US">Home care provider</name>
          </concept>
          <concept localId="3" code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Huisarts" level="0" type="D">
            <name language="en-US">GP</name>
          </concept>
          <concept localId="4" code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.1" displayName="Family care" level="0" type="L">
            <name language="en-US">Personal network</name>
          </concept>
        </conceptList>
      </valueSet>
      <terminologyAssociation conceptId="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.5" code="MD" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.5.2" displayName="Meting door"></terminologyAssociation>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="*" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.17" statusCode="cancelled" effectiveDate="2012-09-09T16:06:28" type="item">
      <name language="en-US">Comments</name>
      <desc language="en-US"></desc>
      <implementation shortName="comments">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="text"></valueDomain>
    </concept>
  </concept>
  <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.6" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="group">
    <name language="en-US">Person</name>
    <desc language="en-US">Person</desc>
    <implementation shortName="person">
      <templateLocation></templateLocation>
    </implementation>
    <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.4" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">Name</name>
      <desc language="en-US">Name of the person</desc>
      <implementation shortName="name">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="complex"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="1" maximumMultiplicity="1" conformance="M" isMandatory="true" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.7" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">BSN</name>
      <desc language="en-US">Dutch Social Security Number</desc>
      <implementation shortName="bsn">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="identifier"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.8" statusCode="draft" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">Date of birth</name>
      <desc language="en-US">Date of birth of the person</desc>
      <implementation shortName="date_of_birth">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="date"></valueDomain>
    </concept>
    <concept minimumMultiplicity="0" maximumMultiplicity="1" isMandatory="false" id="2.16.840.1.113883.3.1937.99.62.3.2.14" statusCode="deprecated" effectiveDate="2012-05-30T14:18:23" type="item">
      <name language="en-US">Number of children</name>
      <desc language="en-US">Number of children</desc>
      <implementation shortName="number_of_children">
        <templateLocation></templateLocation>
      </implementation>
      <valueDomain type="count"></valueDomain>
    </concept>
  </concept>
</dataset>

As you can see, the actual XSLT to generate the HTML code is pretty small. A real HTML generator would need some more, but still needn’t be large. For a larger example, here is the generated HTML for the epSOS Patient Summary (due to IP issues, some Snomed codes are not included, so corresponding drop-downs will be empty).

In the second installment of this short series, we’ll take a further look at strategies for code generation with ART DECOR.