Handreiking OID systematiek instellingen

Inrichten van een OID register kan voor instellingen een opgave zijn. Deze handreiking is geschreven in opdracht van het BovenIJ ziekenhuis, een geeft een mogelijke aanpak.
OID systematiek instellingen.pdf
Let wel: de beschreven aanpak is maar een van vele mogelijkheden.