Author Archives: Marc de Graauw

Handreiking OID systematiek instellingen

Inrichten van een OID register kan voor instellingen een opgave zijn. Deze handreiking is geschreven in opdracht van het BovenIJ ziekenhuis, een geeft een mogelijke aanpak. OID systematiek instellingen.pdf Let wel: de beschreven aanpak is maar een van vele mogelijkheden.

Posted in hl7 | Comments Off on Handreiking OID systematiek instellingen

XML Amsterdam 2013

Spoke yesterday at XML Amsterdam 2013 on ART DECOR, an open source framework for medical metadata. Slides available.

Posted in artdecor, hl7, semantics, xml, zorg | Comments Off on XML Amsterdam 2013

Over oneisen en nonwensen

En nog een column in Computable, ‘Over oneisen en nonwensen‘.

Posted in ICT | Comments Off on Over oneisen en nonwensen

Maak een einde aan het aanbestedingsdrama

Nieuwe column van mij in Computable, ‘Maak een einde aan het aanbestedingsdrama‘.

Posted in ICT, innovatie, Uncategorized | Comments Off on Maak een einde aan het aanbestedingsdrama

Presentatie MIC 2011

Mijn presentatie “De Elektronische handtekening in de Zorg” van MIC 2011 staat online.

Posted in ICT, Uncategorized, zorg | Comments Off on Presentatie MIC 2011

Informatie-uitwisseling in de zorg: hoe nu verder?

Deze column is eerder verschenen in ICT Zorg Magazine, Jaargang 12, nr. 4, augustus 2011. De toekomst van informatie-uitwisseling in de zorg is onduidelijk. In maart heeft de Eerste Kamer het landelijke Elektronisch Patiëntendossier (landelijk EPD) verworpen, ten faveure van … Continue reading

Posted in EPD, ICT, innovatie, zorg | Comments Off on Informatie-uitwisseling in de zorg: hoe nu verder?

Presentations & Courses

I’ve made a nice overview of available presentations and course modules. All slides available online! Take a look and contact me for tailor-made in-house courses.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Presentations & Courses

“Luister niet naar de gebruiker”

(Oorspronkelijk verschenen in Computable 30-5-2011: Luister niet naar de gebruiker) Regelmatig hoor je het weer. Automatiseerders zijn techneuten. Ze kijken niet wat de gebruiker wil. Ze komen met technische oplossingen waar niemand om vraagt, en daarom mislukken al die projecten. … Continue reading

Posted in ICT, innovatie | Comments Off on “Luister niet naar de gebruiker”

Het EPD, standaarden en marktwerking

Nu de Eerste Kamer naar verwachting de Wet op het EPD afwijst, is het de vraag hoe het verder moet. De Eerste Kamer ziet liever eerst uitwisseling van medische gegevens in de regio, en tegelijkertijd een rol voor de overheid … Continue reading

Posted in EPD, ICT, zorg | Comments Off on Het EPD, standaarden en marktwerking

EPD: De weg vooruit

De Eerste Kamer heeft de Wet op het EPD gekraakt. Dinsdag aanstaande volgt de stemming: zonder veel twijfel zal de wet het niet halen. Unaniem (of nagenoeg: het CDA weet het nog niet zeker) willen de senatoren géén Landelijk Schakelpunt … Continue reading

Posted in EPD, ICT, zorg | Comments Off on EPD: De weg vooruit